por. Herbich Stanisław Franciszek, ps. Poręba

por. Herbich Stanisław Franciszek, ps. Poręba

Urodził się w dniu 30 września 1900 w Kaliszu, gdzie ukończył siedem klas tamtejszej Wyższej Szkoły Realnej im. Tadeusza Kościuszki. W 1913 wstąpił…